גם טובי הרופאים משתמשים בציוד סיעודי של עמינח מדיק כגון אביזרים לנכים

גם טובי הרופאים משתמשים בציוד סיעודי של עמינח מדיק כגון אביזרים לנכים